Akcie na rok 2019:

 
  •  Stavanie mája
  •  Deň matiek
  •  Športový deň
  •  Stolnotenisový turnaj
  •  Rozsvietenie stromčeka
  •  Silvester