DHZ

Koncom roka 2014 sa obnovil Dobrovoľný hasický zbor. 
 

Dňa 17.09.2018 bol v Humennom Obci Šemetkovce odovzdaný protipovodňový vozík