Faktúry 2019

P.č. Dodávateľ                 Číslo faktúry Dátum splatnosti Suma € Druh služby                            
98/2019 Technické služby  Svidník 1314900617 13.01.2020 39,90 Vývoz TKO  30.12.2019
97/2019 Technické služby  Svidník 1313900595 31.12.2019 34,49 Oprava VO RD č.7 a RD č.45
96/2019 H.K.K.mont.,s.r.o., Festivalová 709/5, 089 01 Svidník 20191220 30.12.2019 9888,00 Modernizacia kuchyne v obci Semetkovce
95/2019 H.K.K.mont.,s.r.o., Festivalová 709/5, 089 01 Svidník 20191221 30.12.2019 10633,61 Stavebne prace - vystavba Poziarnej zbrojnice (podlahy, tesarske, stolarske a elektromontaze). 
94/2019 ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 8190903 30.12.2019 10,80 Zber a odvoz použ. oleja 12/19
93/2019 Orange a.s. 2531179237 28.12.2019 36,56 Mesačný poplatok – telefón
92/2019 MUCHA REKLAMA s.r.o. 2019203 18.12.2019 65,00 Gravírovaná tabuľka na PZ 
91/2019 SARO Slovakia s.r.o. 190412 30.12.2019 14,72 Uloženie zmesového komunálneho odpadu – poplatok 
90/2019 O2 Slovakia s.r.o. 1560287909 20.12.2019 10,00 Mesačný poplatok – internet   
89/2019 H.K.K.mont.,s.r.o., Festivalová 709/5, 089 01 Svidník 20191205 18.12.2019 10612,44 Stavebné práce - výstavba Požiarnej zbrojnice ( konštrukcie tesárske, stolárske a klampiarske)
88/2019 Ing. Peter Štofík, Snina 122019 10.12.2019 103,50 Stolové kalendáre - Šemetkovce
87/2019 Technické služby  Svidník 1318900574 13.12.2019 39,90 Vývoz TKO  29.11.2019
86/2019 ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 8190816 12.12.2019 10,80 Zber a odvoz použ. oleja 11/19
85/2019 Orange a.s. 2526513112 28.11.2019 35,66 Mesačný poplatok telefón
84/2019 O2 Slovakia s.r.o. 1500310219 21.11.2019 42,28 Mesačný poplatok – internet   Poplatok za montáž zariadenia
83/2019 ZMOS Bratislava Platobný výmer 18.11.2019 14,36 Členský poplatok na rok 2020
82/2019 National Pen, Bratislava 00178539 13.11.2019 121,63 Darčekové predmety – Mikuláš 
81/2019 SARO Slovakia s.r.o. 190359 26.11.2019 6,77 Uloženie zmesového komunálneho odpadu – poplatok 
80/2019 VSE a.s. Košice 7492260653 15.11.2019 235,00 Dodávka a distribúcia elektriny
79/2019 Peter Jurík - LISA 10180384 24.11.2019 37,88 Prezentácia obce Slovakregión
78/2019 Technické služby  Svidník 1315900506 12.11.2019 39,90 Vývoz KUKA nádob 25.10.2019
77/2029 RegioEnergy Východ, n.o. 2019024 12.11.2019 300,00 Doplatok za vypracovanie žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu Ochrana  a zlepšenie kvality ovzdušia
76/2019 ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 190730 12.11.2019 10,80 Zber použ. oleja 10/2019
75/2019 ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 19698 31.10.2019 22,80 Prístup k online službe evidencie odpadov od 21.10.2019-21.10.2020
74/2019 Orange a.s. 2521860992 31.10.2019 35,96 Mesačný poplatok telefón
73/2019 Ing. Matej Pecúch, Teriakovce 281, 080 05 Teriakovce 201904 31.10.2019 400,00 Spracovanie projektovej dokumentácie statika (ŽB konštrukcie) PZ
72/2019 Ing. Lucia Jurkovičová, Roztoky Dohoda o spolupráci 15.10.2019 60,00 Spracovanie RP pre Štátny archív
71/2019 H.K.K.mont.,s.r.o., Festivalová 709/5, 089 01 Svidník 20191012 24.10.2019 10 383,85 Stavebné práce - výstavba Požiarnej zbrojnice (Zemné práce, zakladanie konštrukcie)
70/2019 Milan Groško – MGP 19118 21.10.2019 25,00 Prevádzkovanie pohrebiska 06.10.2018-05.10.2019
69/2019 SARO Slovakia s.r.o. 190304 22.10.2019 11,78 Uloženie zmesového komunálneho odpadu – poplatok 
68/2019 Slavomír Vanat, Kapišová 58 882019 30.10.2019 64,99 Čistenie verejných priestranstiev 
67/2019 Technické služby  mesta Svidnik 1316900453 14.10.2019 39,90 Vývoz KUKA nádob 27.09.2019
66/2019 Regionálne ZMOD Uznesenie 11.04.2013 04.10.2019 10,00 Členský príspevok – doplatok
65/2019 Disig a.s., Záhradnícka 151, BA 20191947 15.10.2019 100,80 KC pre pečať v HSM na 4 roky
64/2019 ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 8190644 14.10.2019 10,80 Zber použ. oleja 09/2019
63/2019 RegioEnergy Východ, n.o. 2019002 19.09.2019 300,00 Vypracovanie žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu Ochrana  a zlepšenie kvality ovzdušia
62/2019 Orange a.s. 2517222992 16.09.2019 46,68 Mes. poplatok mobil, internet
61/2019 Technické služby mesta Svidnik 131900377 05.09.2019 39,90 Vývoz KUKA nádob 30.08.2019
60/2019 SARO Slovakia s.r.o. 190249 05.09.2019 17,66 Uloženie zmesového komunálneho odpadu – poplatok 08/2019
59/2019 ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 8190559 02.09.2019 10,80 Zber použ. oleja 08/2019
58/2019 Komunálna poisťovňa a.s. 5002265232 02.09.2019 9,86 Poistenie strojov a zariadení
57/2019 Komunálna poisťovňa a.s. 6802075706 02.09.2019 141,04 Združené poistenie majetku
56/2019 Orange a.s. 2512605889 28.8.2019 46,14 Mes. poplatok mobil, internet
55/2019 JUDr. Dušan Maruščák, advokát   1900041 31.8.2019 540,00 Právne služby spojené s podaním žaloby proti JUDr. Gábor Száras SKP Ekoservis Svidník
54/2019 JM1 s.r.o.,  Krajná Poľana 56 11918 30.8.2019 600,00 Vypracovanie PD autobusové zastávky (OcÚ, RD č.9)
53/2019 VSE Košice 7449337356 15.8.2019 235,00 Elektrina 01.06.-31.08.2019
52/2019 SARO Slovakia s.r.o. 190195 21.8.2019 23,25 Uloženie komunálneho odpadu - poplatok
51/2019 INTER PARTNER ASISTANCE 5010263266 2.8.2019 49,31 Cest. poistenie - zájazd HU - Nyiregyháza
50/2019 H.K.K. mont s.r.o., Festivalová 709/5, 089 01 Svidník 20190719 14.8.2019 6057,77 Revitalizácia priestorov okolo obecného úradu - stavebné práce
49/2019 ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 190481 14.8.2019 10,80 Zber použ. oleja 07/2019
48/2019 Technické služby Svidnik 1319900311 9.8.2019 39,90 Vývoz KUKA nádob 26.07.
47/2019 DH fire&safety s.r.o.,Stebnik 54 20190079 29.7.2019 988,54 Materiálno technické zabezpečenie DHZO – vystroj pre 3 členov
46/2019 Vanat Slavomír, Kapišová 632019 29.7.2019 413,00 Materiálno technické zabezpečenie DHZO – Pila MS 230
45/2019 ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 8190404 29.7.2019 10,80 Zber použ. oleja 06/2019
44/2019 Orange a.s. 2507985618 29.7.2019 52,02 Mes. poplatok mobil, internet
43,2019 Stanislav Hvozda ADAS 2019073 30.7.2019 106,01 Pracovné nohavice a plášť DS § 52a
42/2019 SARO Slovakia s.r.o. 190142 22.7.2019 21,79 Uloženie odpadu - poplatok
41/2019 Spoločný obecný úrad Nižný Orlík 2019230 17.7.2019 7,85 Spracovanie agendy ŽP
40/2019 Technické služby Svidnik 1317900261 17.7.2019 39,90 Vývoz KUKA nádob 28.06.2019
39/2019 Orange a.s. 2503373129 28.06.2019 48,64 Mes. poplatok mobil, internet
38/2019 Stanislav Hvozda ADAS 2019058 21.06.2019 78,00 Pracovná obuv DS § 52a
37/2019 Divadlo Alexandra Duchnoviča 0312019 19.06.2019 550,00 Divadelné predstavenie FARAONI
36/2019 SARO Slovakia s.r.o. 190093 19.06.2019 9,71 Uloženie odpadu - poplatok
35/2019 Technické služby mesta Svidnik 1315900205 14.06.2019 39,90 Vývoz KUKA nádob 30.05.2019
34/2019 Komunálna poisťovňa a.s. 5190047403 4.6.2019 26,56 Urazove poistenie UoZ - DS
33/2019 SARO Slovakia s.r.o. 190065 13.06.2019 18,63 Uloženie odpadu - poplatok
32/2019 ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 190330 13.06.2019 10,80 Zber použ. oleja 05/2019  
31/2019 Orange a.s. 2498778942 31.5.2019 49,36 Mes. poplatok mobil, internet
30/2019 Technické služby Svidnik 1313900155 21.5.2019 32,94 Vývoz KUKA nádob 26.04.2019
29/2019 SARO Slovakia s.r.o. 190037 23.5.2019 57,27 Uloženie odpadu z obce 
28/2019 VSE Košice 7439277881 15.5.2019 235,00 Distribúcia elektriny
27/2019 ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 180221 14.5.2019 10,80 Zber použ. oleja 04/2019
26/2019 Datatrade s.r.o. 1190182 16.5.2019 34,56 Služba obce info mini
25/2019 Orange a.s. 2494193225 30.4.2019 53,02 Mes. poplatok mobil, internet
24/2019 Stanislav Krifka, Dubová 7 19204001 24.4.2019 200,00 Fasádne 3D pismená
23/2019 SOcÚ Nižný Orlík 2019157 25.4.2019 134,00 Doplatok na rež. Náklady
22/2019 ZMOS BA Uznesenie 14.09.2016 24.4.2019 84,00 Členský príspevok 2019
21/2019 Technické služby Svidnik 1310900080 12.4.2019 31,50 Vývoz KUKA nádob 28.03.
20/2019 ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 8190185 9.4.2019 10,80 Zber použ. oleja 03/2019
19/2019 Orange a.s. 2489626920 31.03.2019 52,54 Mes. poplatok mobil, internet
18/2019 UP Slovensko s.r.o. BA 119027576 8.3.2019 83,94 Strávne lístky - Soc. fond
17/2019 Technické služby Svidnik 1319800071 19.03.2019 63,00 Vývoz KUKA nádob 31.01.a 28.02.
16/2019 Spol. obecný úrad Nižný Orlík 2019109 29.03.2019 504,00 Režijné náklady 2019
15/2019 Centralny register exekucii 19383 4.3.2019 4,20 Predplatenie kreditu
14/2019 SOZA BA 2191106807 14.03.2019 20,40 Poplatok na rok 2019
13/2019 ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 1319800071 13.03.2019 10,80 Zber použ. oleja 02/2019
12/2019 Orange a.s. 2431224149 28.2.2018 49,04 Mes. poplatok mobil, internet
11/2019 Slavomír Vanat. Kapišová 58 42019 15.2.2018 249,90 Servisná prehliadka Fréza
10/2019 ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 8190046 20.2.2018 10,80 Zber použ. oleja 01/2019
9/2019 VSE Košice 7456173384 15.2.2018 235,00 Elektrina - Distribúcia
8/2019 Združenie miest a obci pod Duklou Uznesenie z 11.04.2013 04.2.2018 10,00 Členský príspevok 2019
7/2019 Slovgram BA 1901699 13.2.2018 38,40 Verejný rozhlas 2019
6/2019 VÚB Banka - VVS výpis  300000090143 30.01.2019 25,00    Poplatok-majetkový účet 
5/2019 Grecko kat. cirkev Ladomírova 33672012 25.01.2019 100,00 Nájomné za pozemok 2019
4/2019 Občianske združenie Dukla Uznesenie zo schôdze 23.01.2019 42,00 Členské na rok 2019
3/2019 Orange a.s. 2426772563 31.01.2019 56,47 Mes. poplatok mobil, internet
2/2019  Obecný úrad Nižný Orlík                  2019042 31.01.2019 266,00 Režiné náklady SOcÚ - 2019
1/2019 Ing. Peter Štofik, Snina 342018 10.01.2019 33,40 Kalendáre - Šemetkovce

Faktúry 2018

P.č. Dodávateľ                 Číslo faktúry Dátum splatnosti Suma € Druh služby                            
86/2018 Orange a.s. 2475954247 28.12.2018 49,12 Mes. poplatok mobil, internet
85/2018 PYROMIX s.r.o., Lenártov 80 20180198 23.12.2018 100,00 Pyrotechnika - Silvester 2018
842018 Fedest s.r.o., Zlatá Baňa 110 2018039 07.12.2018 11664,00 Modernizácia obecných komunikácii-asfaltovanie 
83/2018 Technické služby  Svidnik 1314800681 14.12.2018 26,25 Vývoz TKO  30.11.2018
82/2018 Ing. Peter Štofik, Snina 262018 19.12.2018 84,00 Stolové kalendáre - Šemetkovce
81/2018 Fond na podporu kultúry NM 19-311-00175 04.12.2018 20,00 Administrativny poplatok-dotácia DAD
80/2018 ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 180650 12.12.2018 10,80 Zber a odvoz použ. oleja 11/18
79/2018 H.K.K. mont, s.r.o. Svidnik 20181133 30.11.2018 4850,64 Zateplenie OcÚ - stavebné práce
78/2018 Stanislav Hvozda, Svidnik 2018106 30.11.2018 62,50 Ochr. prac. pomôcky § 54
77/2018 Orange a.s. 2411428187 28.11.2018 48,86 Mes. poplatok mobil, internet
76/2018 T&J Invest s.r.o. 2101807231 25.11.2018 7,90 Toner HP CF283A
75/2018 ZMOS Bratislava 00331066 19.11.2018 14,03 Členský poplatok na rok 2019
74/2018 Peter Jurík - LISA 10180411 27.11.2018 37,88 Slovakregión
73/2018 VSE a.s. Košice 7466792621 15.11.2018 207,00 Dodávka elektriny
72/2018 H.K.K. mont, s.r.o. Svidnik 20181106 22.11.2018 15081,67 Zateplenie OcÚ - stavebné práce
71/2018 Technické služby  Svidnik 1315800606 14.11.2018 26,25 Vývoz TKO 31.10.2018
70/2018 ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 180586 12.11.2018 10,80 Zber použ. oleja 10/2018
69/2018 Michal Želizňak - GEOS 202018 31.10.2018 334,00 Geometrický plán - cesta k cintorínu
68/2018 Technické služby  Svidnik 1316800566 2.11.2018 23,72 Oprava ver.osvetl. RD č. 15
67/2018 Orange a.s. 2413454165 31.10.2018 48,70 Mes. poplatok mobil, internet
66/2018 ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 180592 24.10.2018 22,80 Prístup k online službe EO
65/2018 Stanislav Dubec, Svidnik 2018046 13.10.2018 99,62 Montáž pisoára - toalety OcÚ
64/2018 Milan Groško, Miňovce 40 18103 19.10.2018 25,00 Prevádzkovanie pohrebiska
63/2018 Technické služby  Svidnik 1314800513 15.10.2018 26,25 Vývoz KUKA nádob 28.09.2018
62/2018 ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 180523 11.10.2018 10,80 Zber použ. oleja 09/2018
61/2018 CBS spol.s.r.o. 18090424 12.10.2018 202,50 Maľovaná cyklomapa 
60/2018 Technické služby Svidnik 1316800472 03.10.2018 26,25 Vývoz KUKA nádob 31.08.2018
59/2018 Orange a.s. 2462446959 28.09.2018 48,58 Mes. poplatok mobil, internet
58/2018 Stanislav Hvozda,D.Millyho 483 2018075 24.9.2018 50,00 Ochr. prac. pomôcky § 54a
57/2018 ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 180461 14.9.2018 10,80 Zber použ. oleja 08/2018
56/2018 Komunálna poisťovňa a.s. 5002265232 19.9.2018 8,30 Poistenie strojov a zariadení
55/2018 Komunálna poisťovňa a.s. 6802075706 19.09.2018 141,04 Združené poistenie majetku
54/2018 Marek Špak, Mierová 2190/42 2018073 6.9.2018 120,16 Nože na kosačku+ser.práce
53/2018 Stanislav Hvozda, Svidnik 2018064 31.8.2018 43,00 Ochr. prac. pomôcky § 54a
52/2018 Orange a.s. 245786721 31.8.2018 54,60 Mes. poplatok mobil, internet
51/2018 ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 180399 20.8.2018 10,80 Zber použ. oleja 07/2018
50/2018 VSE Košice 7479122825 15.8.2018 207,00 Elektrina 01.06.-31.08.2018
49/2018 Stanislav Stas, Stebnik 54 180050 20.8.2018 6,00 Pracovne tricko HASICI
48/2018 Technické služby Svidnik 1310800384 9.8.2018 26,25 Vývoz KUKA nádob 25.07.2018
47/2018 Orange a.s. 2400169054 31.07.2018 50,92 Mes. poplatok - mobil, internet
46/2018 ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 180340 25.07.2018 10,80 Zber použitého oleja 06/2018
45/2018 Obecný úrad Nižný Orlík 2018231 15.07.2018 20,00 Opatrovateľská činnosť 2018
44/2018 Obecný úrad Nižný Orlík 2018181 15.07.2018 5,78 Sprac. agendy ŽP 2018
43/2018 ZMOS BA  11572018 18.07.2018 82,00 Poplatok IS DCOM 
42/2018 Technické služby Svidnik 1319800327 13.07.2018 26,25 Vývoz KUKA nádob 29.06.2018
41/2018 Orange a.s. 2444577209 31. 6.2018 58,68 Mes. poplatok - mobil, internet
40/2018 ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 180221 23.6.2018 10,80 Zber použ. oleja 05/2018
39/2018 Technické služby Svidnik 131180260 16.6.2018 26,25 Vývoz KUKA nádob 31.05.2018
38/2018 Sporteon Sport s.r.o. 201801665 01.6.2018 64,64 Volejbalova siet Sport 
37/2018 Advok. kancelária M.Macko 362018 13.6.2018 750,00 Platba za právne služby
36/2018 Orange a.s. 2444577209 31.05.2018 48,44 Mes. poplatok - mobil, internet
35/2018 M-tech partner s.r.o. Prešov 1820000376 16.05.2018 137,92 Okenná sieť s lémom OcÚ
34/2018 ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 180221 14.05.2018 10,80
 
Zber použ. oleja 04/2018
33/2018 Technické služby Svidnik 131380190 10.05.2018 26,25 Vývoz KUKA nádob 27.04.2018
32/2018 VSE Košice 7422198389 07.05.2018 207,00 Dodávka elektriny
31/2018 Stanislav Staš, Stebník 54 20180032 07.05.2018 1159,97 Technické zabezpečenie pre členov HJ
30/2018 Datatrade s.r.o. 1180105 02.05.2018 34,56 Služba obce info mini
29/2018 Orange a.s. 2387063118 31.04.2018 50,06 Mes. poplatok - mobil, internet
28/2018 CBS spol. s.r.o. 180617 25.04.2018 202,50 Maľovaná mapa Horný Šariš
27/2018 DPO SR Bratislava 20180221 23.04.2018 40,00 Školenie  strojníkov 
26/2018 DPO SR Bratislava 20180176 26.04.2018 200,00 Školné za prípravu členov HJ
25/2018 ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 180172 25.04.2018 10,80 Zber použ. oleja 03/2018
24/2018 ALNA SK s.r.o. 212018 26.04.2018 160,00 Darčeky Ďeň Matiek
23/2018 Technické služby Svidnik 1313800129 12.04.2018 26,25 Vývoz KUKA nádob 28.03.2018
22/2018 Pozemné staviteľstvo Prešov 20180087 5.4.2018 1000,00 Vypracovanie PD Zbrojnica
21/2018 SOZA BA 2181108448 18.4.2018 20,40 Poplatok na rok 2018
20/2018 SLOVGRAM 1806841 13.04.2018 38,50 Verejný rozhlas 2017
19/2018 Orange a.s. 2435672847 31.03.2018 48,44 Mes. poplatok - mobil, internet
18/2018 ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 180113 22.03.2018 10,80 Zber použ. oleja 02/2018
17/2018 ZMOD Uznesenie 11.04.2013 10.03.2018 10,00 Členský poplatok 2018
16/2018 Jaroslav Hrinko INSTALDOM 1800062 09.03.2018 1370,84 Demontáž a montáž kotla
15/2018 Technické služby Svidnik 1319800071 09.03.2018 26,25 Vývoz KUKA nádob 23.02.2018
14/2018 ÚzO DPO Svidník 232018 2.3.2018 42,00 Členské známky 2018
13/2018 Orange a.s. 2431224149 28.2.2018 48,64 Mes. poplatok - mobil, internet
12/2018 UP Slovensko 8801017621 2.3.2018 79,94 Strávne lístky
11/2018 OcÚ Nižný Orlík 2018115 06.3.2018 80,00 Správný poplatok SUNTEL
10/2018 OcÚ Nižný Orlík 2018108 23.2.2018 455,10 Režijné náklady 2018
09/2018 ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 180054 23.2.2018 10,80 Zber použ. oleja 01/2018
08/2018 VSE Košice 7476168413 15.2.2018 207,00 Elektrina - Distribúcia
07/2018 Technické služby Svidnik 1314800021 12.2.2018 26,25 Vývoz KUKA nádob 26.1.2018
06/2018 Občianske združenie Dukla Uznesenie 31.01.2018 30,00 Členský poplatok DHZ 2017, 2018
05/2018 VÚB Banka - VVS výpis  300000090143 30.1.2018 25,00 Poplatok-majetkový účet 
04/2018 Orange a.s. 2426772563 31.01.2018 47,96 Mes. poplatok - mobil, internet
03/2018 Občianske združenie Dukla Uznesenie 31.01.2018 41,00 Členský poplatok na rok 2018
02/2018 Ing. Peter Štofik Snina 52018 22.1.2018 140,00 Kalendáre - Šemetkovce 2018
01/2018 OcÚ Nižný Orlík 2018042 2.2.2018 266,00 Režijné náklady  2018

Faktúry 2017

P.č. Dodávateľ Číslo faktúry Dátum splatnosti Suma € Druh služby
68/2017 Technické služby  Svidnik 1314700710 12.1.2018 26,25 Vývoz TKO  29.12.2017
67/2017 Orange a.s. 2422331422 31.12.2017 46,44 Mes. poplatok - mobil, internet
66/2017 Marek Soročin, Svidník 2017004 1.1.2018 345,00 Notebook LENOVO
65/2017 ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 170547 26.12.2017 10,80 Zber a odvoz použit. oleja 11/17
64/2017 Grecko kat. cirkev 33672012 6.12.2017 100,00 Nájomné za pozemok 2018
63/2017 Technické služby  Svidnik 1317700665 18.12.2017 26,25 Vývoz TKO  01.12.2017
62/2017 NationalPen 00140703 1.12.2017 161,99 Reklamné perá - Mikuláš 2017
61/2017 ZMOS BA 00331066 8.12.2017 13,53 Členské 2018
60/2017 PS USL Šemetkovce 201707 27.11.2017 156,00 Palivové drevo    6,5 m3
59/2017 Orange a.s. 2417889967 28.11.2017 46,62 Mes. poplatok - mobil, internet
58/2017 Peter Jurík - LISA 10170390 28.11.2017 27,88 Slovakregión - poplatok 2018
57/2017 VSE a.s. Košice 7432037637 15.11.2017 195,00 Dodávka elektriny
56/2017 Technické služby  Svidnik 1319700595 09.11.2017 26,25 Vývoz TKO  26.10.2017
55/2017 Orange a.s. 2413454165 31.10.2017 46,92 Mes. poplatok - mobil, internet
54/2017 Milan Groško, Miňovce 40 17097 31.10.2017 25,00 Prevádzkovanie pohrebiska
54/2017 Technické služby  Svidnik 1315700557 26.10.2017 27,92 Oprava VO RD
č. 48 - plošina
53/2017 Technické služby  Svidnik 1315700531 17.10.2016 26,25 Vývoz TKO 28.09.2017
52/2017 Orange a.s. 2409008890 28.09.2017 46,62 Mes. poplatok - mobil, internet
51/2017 Blach Stal s.r.o. 10170067 24.09.2017 368,38 Strešna krytina - Altánok
50/2017 Technické služby Svidnik 1316600465 14.09.2017 26,25 Vývoz KUKA nádob
49/2017 Komunálna poisťovňa a.s. 5002265232 20.9.2017 8,30 Poistenie strojov a zariadení
48/2017 Komunálna poisťovňa a.s. 6802075706 20.9.2017 141,04 Združené poistenie majetku
47/2017 JOMI-Jozef Šak s.r.o. 2017140 2.9.2017 120,00 Preprava osob - Niyregyháza
46/2017 Florian -  Martin 20170197 31.08.2017 1110,00 Materiálno technické vybavenie DHZ
45/2017 Orange a.s. 2404589383 28.08.2017 54,75 Mes. poplatok - mobil, internet
44/2017 Primus spol. s.r.o. 2017191 15.08.2017 1124,00 Plastové nádoby na odpad 90 ks
43/2017 VSE Košice a.s. 7411684066 15.08.2017 195,00 Distribucia elektriny
42/2017 SOcÚ Nižný Orlík 2017205 31.08.2017 5,78 Spracovanie agendy ŽP
41/2017 SOcÚ Nižný Orlík 2017253 31.08.2017 20,00 Opatrovateľská činnosť
40/2017 Jaroslav Hrinko - INŠTALDOM 1700171 09.08.2017 95,51 Spotrebný materiál OCÚ
39/2017 Technické služby Svidnik 1316700404 11.08.2017 26,25 Vývoz KUKA nádob 28.07.2017
38/2017 Orange a.s. 2400169054 28.07.2017 45,17 Mes. poplatok - mobil, internet
37/207 JACO Security 2017054 10.07.2017 361,66 Oprava obecného rozhlasu
36/2017 Technické služby Svidnik 1315700256 09.06.2017 26,25 Vývoz KUKA nádob 
35/2017 Marek Špak, Svidnik 2017048 05.06.2017 4329,80 Traktor Cub Cadet XT3 + vlečka
34/2017 Orange a.s. 2391467939 31.05.2017 44,45 Mes. poplatok - mobil, internet
33/2017 VSE Košice 7498845612 15.05.2017 79,00 Dodávka elektriny
32/2017 Tomáš Matkobiš, Svidník 17010502 23.05.2017 136,10 Spojovací materiál na odpady
31/2017 Datatrade s.r.o. 1292017 16.5.2017 34,56 Služba obce info mini
30/2017 Priemstav s.r.o. 201700019 19.5.2017 630,00 Výkopové práce - odpady
29/2017 DPO BA 20170360 31.5.2017 250,00 Skolne za zakladnu pripravu clenov HJ
28/2017 Technické služby Svidnik 1316700187 12.5.2017 26,25 Vývoz KUKA nádob 
27/2017 ZMOS BA 11732017 30.04.2017 85,00 Členský príspevok DCOM
26/2017 Orange a.s. 2387055989 01.05.2017 8,99 Mes. poplatok - internet
25/2017 Orange a.s. 2387063118 01.05.2017 32,40 Mes. poplatok - mobil
24/2017 ALNA SK s.r.o. 182017 19.04.2017 212,00 Ďeň matiek - darček
23/2017 DPO SR 20170181 28.04.2017 40,00 Príprava veliteľov DHZ
22/2017 Agrofarma Vagrinec s.r.o. 20170401 10.04.2017 950,00 Plast. nádoba-Septik 5 000 l
21/2017 Technické služby Svidnik 1317700128 11.04.2017 26,25 Vývoz KUKA nádob 24.03.
20/2017 Slovgram 1705986 11.04.2017 38,50 Verejný  rozhlas 2017
19/2017 Orange a.s. 2382644315 31.03.2017 8,99 Mes. poplatok - internet
18/2017 Orange a.s. 2382651699 31.03.2017 31,24 Mes. poplatok - mobil
17/2017 SOZA BA 2171108591 29.03.2017 20,40 Hudba repro rozhlasom
16/2017 ZMOD Uznesenie 11.04.2013 10.03.2017 10,00 Členský poplatok 2017
15/2017 ÚzO DPO Svidník 2017020 23.03.2017 42,00 Členské známky
14/2017 Technické služby Svidnik 1311700072 10.03.2017 26,25 Vývoz KUKA nádob
13/2017 Orange a.s 2378246152 28.02.2017 8,99 Internet
12/2017 Orange a.s 2378253793 28.02.2017 31,79 Mob.telefón
11/2017 LE CHEQUE DEJEUNER 117021573 17.02.2017 79,94 Strávne lístky
Sociálny  fond
10/2017 Tomáš Matkobiš 17010202 24.02.2017 298,85 Stavebný materiál WC
09/2017 OcÚ Nižný Orlík 2017106 06.03.2017 266,00 Režijné náklady 2017
08/2017 VSE Košice 2250004762 15.02.2017 310,00 Elektrina
07/2017 Technické služby Svidnik 1312600029 12.02.2017 26,25 Vývoz KUKA nádob
06/2017 VÚB Banka - VVS výpis  300000090143 28.01.2017 25,00 Poplatok za účet
05/2017 Slavomír Vanat, Kapišová 58 62017 28.01.2017 1399,00 Fréza STIGA Snow 
04/2017 Jaroslav Dzvinčuk 170110 31.01.2017 120,00 Nemrznúca zmes - kotol
03/2017 Orange a.s. 2373855953 31.01.2017 45,18 Mobil, internet
02/2017 Občianske združenie Dukla Uznesenie 31.01.2017 45,50 Členské na rok 2017
01/2017 Obecný úrad Nižný Orlík 2017042 03.02.2017 266,00 Režijné náklady 2017